Panini

  • paniniwarmebroodjes1.png
  • paniniwarmebroodjes2.png
  • paniniwarmebroodjes3.png
  • paniniwarmebroodjes4.png
  • paniniwarmebroodjes5.png

Onze prijslijst Take-away / Eat-in

 Panini & warme broodjes
 Prijs Take-away  Prijs Eat-in
 Panini Ham - Kaas  € 3,50  € 3,80
 Panini Hawaï  € 3,70   € 4,00
 Panini Italiaan  € 4,90   € 5,20
 Panini Zalm  € 4,90   € 5,20
     
 Worstenbroodje  € 2,00  € 2,20
 Croque monsieur  € 4,00  € 5,00
 Croque Hawaï  € 4,20  € 5,20
 Croque Italiaan (mozarella / Italiaanse ham)  € 4,50  € 5,50

 

.